Kriz Döneminde Dijital Pazarlama Nasıl Yapılmalıdır?

Kriz Döneminde Dijital Pazarlama Durumu

kriz döneminde dijital pazarlamaKriz döneminde dijital pazarlama pazarlamacıların hep merak ettiği ve sorumluluğu yöneticilerine yükledikleri bir konu. Kriz dönemleri ister bir doğal afet, ister siyasi, isterse herhangi bir kriz kaynağı olsun markanız böyle anlarda da paylaştığınız bir bildiri ya da hali hazırdaki reklamlar ile insanlarla iletişim kurmaya devam ediyor. Ayrıca sadece iletişim kurmanız da yetmiyor; doğru iletişim kurmak zorundasınız. Kriz dönemlerinde pazarlama stratejileri bu bilinçte şekillenmelidir. (daha&helliip;)

Dijital Pazarlama Stratejileri Oluşturma ve Yönetimi

Dijital Pazarlama Stratejileri

Dijital pazarlama stratejileri, yöntemleri konusunda hazırlanmış bu yazının amacı; kişilerin ya da kurumların belirleyeceği dijital pazarlama yaklaşımı konusunda vizyon kazandırmaktır. Bilgi her ne kadar değerli olursa olsun, dijital pazarlamada nasıl bir yol almaları gerektiğini herkesin bilmeye hakkı var diye düşünüyorum. Öyle ki bilgi eksikliğinin olması ile maliyetler yanlış noktalara sarf ediliyor ve kuruluşların bu konuda enerjisi tüketiliyor. (daha&helliip;)